Tjänster

KompetensCoach tjänster är skapade mot bakgrund av att det ska ge effekt och skapa en enkelhet för dig som kund.

– Vi skapar, strukturerar, paketerar och levererar.
– Vi stödjer dig i införsäljningen samt i uppföljningen.

Mentorskapsprogram – för främst interna mentorer och adepter, där båda parter växer och utvecklas, programmet ger en kraftfull utväxling på invidnivå och företagsnivå. Vanligaste programlängd är ca 10-12 månader.

Coachninguppdrag – för operativa ledare och specialister samt för HR och Kompetensutveckling. Vi skapar en målplan tillsammans och bidrar till utveckling på invid, grupp, organisation eller företagsnivå. Coachninguppdragen kan variera från enstaka tillfällen till 5-12 samtal per individ.

Fadderskapsprogram – en struktur där vi bidrar till att säkerställa att nyanställda snabbare kan bli effektiva och leverera samt att säkra att rätt kompetens förs över till den nyanställda. Ett fadderprogram utvecklar ert sätt att arbeta med introduktion för nyanställda.

Traineeprogram – en struktur och ett program  där syftet är att säkerställa kompetens inom organisationen samt att utveckla en medarbetare till en specifik tjänst och uppdrag. Programmet innehåller, utbildningsträffar, utbildning och lärande på plats inom definierade avdelningar/områden, studiebesök, fadderskap, projektarbete samt examensuppgift.

Programmet löper på 12 -18 månader.

Målsamtal – för medarbetare och chefer, en struktur för samtal  där  man utgår  ifrån organisationens mål  och bryter ned det till individuella mål och uppdrag för medarbetaren. Samtalen sker frekvent under året för att säkerställa effekt, delaktighet och ansvarstagande inom sitt uppdrag.

Chefens verktyg och samtal – en struktur för att bidra till att skapa tydlighet kring vilka verktyg chefen har att tillgå  för att nå målen samt träning i samtalsteknik.

Några exempel:

– Att förankra affärsplan och budget
– Målsamtal och målplan
– Lönesamtal
– Lönebeskedssamtal
– Uppföljningssamtal under året

Verktyg och mallar – inom HR och chefsnivå, vi skapar strukturer och tar fram enkla och tydliga mallar alternativt  ser över era befintliga mallar i er organisation. Syftet är att renodla och säkerställa att mallar, checklistor och verktyg som chefen ska använda hänger ihop och tillsammans skapar en helhet, som ger effekt och bidrar att målet nås.

Fokus är både på att verktygen ska vara enkla, hur dom ska dokumenteras och användas samt hur man samtalar och kommunicerar.

Några exempel.

Uppdragsbeskrivningar – att skapa nya eller tydliggöra befintliga (befattning/tjänster/rollbeskrivningar) för specifika roller alternativt för hela organisationen.
Mallar och checklistor för nyanställda
Samtalsmallar för ex lönesamtal, målsamtal mm