Om oss

Maria Öhrström och Mimmi Engestang samverkar under ett gemensamt registrerat varumärke, KompetensCoach®. Båda har mångårig pedagogisk erfarenhet och ledarerfarenhet.

Maria Öhrström, KULAN Kompetens AB, erbjuder som egenföretagare sina kunder kompetensutvecklingsinsatser inom mentorskap, ledarskap, servicemannaskap samt kommunikation. Maria har arbetat inom hotell- och restaurang, kommun, butik och handel samt bemanning och rekrytering som kompetensutvecklare, utbildare, ledare och chef. Maria har arbetat i både små och stora organisationer och bl.a. varit butikschef/personalansvarig på NK för ett 50-tal medarbetare.

Maria har en Fil kand examen i Yrkespedagogik och är utbildad utöver pedagogik, i ledarskap, kommunikation, professionella samtal och grupphandledning. Maria är en uppskattad utbildare och föreläsare samt verkar som mentor åt chefer i näringslivet.

Läs mer om Maria på www.kulankompetens.se

Mimmi Engestang, Engestang Utveckling AB erbjuder kompetensinsatser främst inom mentorskap, ledarskap, leda på distans samt att bygga upp kompetensenheter inom näringslivet och kommun. Mimmi har erfarenhet som ledare, coach, föreläsare, utbildare, kompetensutvecklare och kompetensutvecklingschef inom hotell- och restaurang, entreprenadverksamhet, bemanning och rekrytering samt detaljhandeln. Mimmi arbetar även som kompetensutvecklingschef inom Axstores AB med ansvar för kompetensutveckling inom Norden. Mimmi är en flitigt anlitad föreläsare och författare till boken Fri eller övergiven – att leda och samverka på distans, som utsågs till Årets Ledarbok 2004.

Läs mer om Mimmi på www.engestangutveckling.se