Välkommen till KompetensCoach – din partner i Kompetensutveckling!

KompetensCoach motto, är bidra till att göra skillnad och skapa mervärden i de företag och organisationer vi verkar inom.

Vi arbetar med en nära dialog med kunden för att säkerställa att få effekt och anpassa tjänsterna till era behov och utmaningar.

Vi står för

  • Enkelhet

  • Tydlighet

  • Engagemang

  • Kommunikation

Vårt unika förberedelsearbete, vår genomförande- och uppföljningsprocess, bidrar till att skapa effekt i er verksamhet!

KompetensCoacher
Maria Öhrström & Mimmi Engestang